Utlysning av utvecklingsmedel för att utveckla attraktiva miljöer i Sörmland för invånare, företagare och besökare

Nu finns möjligheten för Sörmlands kommuner att själv, eller tillsammans med andra regionala aktörer söka utvecklingsmedel för projekt, förstudier eller analyser som går i linje med det strategiska området attraktiva miljöer för invånare, företag och besökare inom Strukturbild Sörmland.

Utlysningen omfattar 500 000 kr för år 2021 respektive 2022. Utlysningen är nu stängd och utvärdering pågår. 

Detaljerad information om utlysningen hittar du nedan på denna sida.

karta strukturbild Sörmland

UTLYSNING AV UTVECKLINGSMEDEL FÖR ATT UTVECKLA ATTRAKTIVA MILJÖER I SÖRMLAND

Uppdaterat: 10 maj 2021
JJNR