Utlysning av projektmedel – utveckla attraktiva miljöer i Sörmland för invånare, företagare och besökare

Strukturbilden ska bidra till en ökad samordning av lokala och regionala planeringsprocesser för en hållbar regional utveckling. Som ett led i genomförandet utlyser Region Sörmland utvecklingsmedel för projekt som under perioden 2022-2023 ska bidra till strukturbildens strategiska områden.

Innehållet har flyttat till vår nya webbplats utvecklasormland.se.

Uppdaterat: 30 maj 2022
UW5A