Bilden visar ett barn som hoppar ner i vattnet. I bakgrunden syns en strand.

Hälsa och boende

Oberoende av hur vi mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan en rad olika faktorer. Boende och hälsa är två av de faktorer som påverkar människor allra mest och därmed också regionens utveckling.

Hälsa

En god hälsa är en framgångsfaktor, både för individen och samhället. Hälsoläget hos befolkningen har tydliga kopplingar till utbildningsbakgrund, boendemiljö, arbete och ålderssammansättning.

Befolkningens hälsa påverkar utbudet av tillgänglig arbetskraft samtidigt som tillgången på arbete är en av folkhälsans bestämningsfaktorer. Förbättras hälsan kan fler arbeta samtidigt som brist på arbete kan skapa ohälsa.

Boende

Boendeattraktivitet är inte något absolut begrepp. Vilka platser som upplevs som attraktiva att bo på är olika beroende på vem man är. Ålder, familjesituation, utbildning, inkomst och bakgrund spelar stor roll i sammanhanget. Vissa platser kan också upplevas som mer attraktiva under vissa perioder i livet. Tillgänglighet till arbete, studier eller privat och offentlig service, skolans kvalité och kommunalskatter är ytterligare faktorer som kan påverka var man väljer att bo. Genom att stärka Sörmlands förutsättningar och skapa attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser kan vi få fler personer att välja att bosätta och etablera sig här.

 

Uppdaterat: 5 september 2019
JWEQ