Länstransportplanen

Region Sörmland har regeringens uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen. Trafikverket utför och bekostar sedan de åtgärder som politiken beslutat om.

I Sverige är det antingen kommunerna eller staten som ansvarar för den allmänna infrastrukturen. Kommunerna ansvarar och betalar för sina gator, trottoarer och cykelvägar inom tätorten medan staten via Trafikverket ansvarar för vägar och järnvägar utanför tätorterna. Statens infrastruktur består bland annat av järnvägar, Europavägar, länsvägar och cykelvägar.

Region Sörmland har fått i uppdrag att planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå, i den regionala planen för transportinfrastruktur. Staten själv planerar för alla järnvägar och Europavägar i den nationella planen

Tillsammans innehåller de båda planerna alla satsningar på infrastrukturen som berör Sörmland.

Här kan du läsa länstransportplanen 2018-2029

Här kan du läsa mer om den nationella planen

Uppdaterat: 7 oktober 2019
QAEC