Ostlänken

Ostlänken är beslutad, och för att inte begränsa tillväxten nationellt, storregionalt och regionalt behöver den färdigställas så fort som möjligt. Varje onödig fördröjning medför att tillväxten i Sverige, östra Mellansverige och Sörmland fördröjs.

Vi konkurrerar inte till största del inom Sverige, Sörmland och mellan kommunerna i Sörmland utan med andra länder och regioner. Därför är tidpunkten för när Ostlänken kan tas i drift mycket viktig.

Mer om ostlänken

Uppdaterat: 7 oktober 2019
6PDY