Carinas test

diagram över andel sysselsatta i Sörmland 2005-2020

 

 

 

Uppdaterat: 9 september 2021
G5UA