Modell för regional utveckling

Sörmlands modell för hållbar regional utveckling belyser utifrån människan och befolkningen i centrum hur boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra. Modellen beskriver även ett antal förutsättningar som påverkar detta samspel.

Lär dig mer om Sörmlands modell för hållbar regional utveckling!

Uppdaterat: 19 maj 2021
K1EN