Sörmlands modell för hållbar regional utveckling

Oberoende av hur vi mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan en rad faktorer. Sörmlands modell för hållbar regional utveckling belyser utifrån människan och befolkningen i centrum hur boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra. Modellen beskriver även ett antal förutsättningar som påverkar detta samspel.

Lär dig mer om Sörmlands modell för hållbar regional utveckling!

Testa själv!

Här, i Sambandsmodellen, kan du själv testa hur en befolkningsförändring påverkar övriga områden i din kommun. Genom att dra i reglagen kan du reglera inflyttningen per år och hur länge inflyttningen ska pågå. Resultatet visar hur antalet invånare totalt och i arbetsför ålder förändras

Uppdaterat: 8 december 2020
6N6D