Regional analys

Regional analys

Regional analys syftar till att utveckla och ge information och analyser inom områden som är relevanta för Sörmlands utveckling. Större och mindre omfattande analyser genomförs ofta tillsammans med en eller fler kommuner i Sörmland och med de samverkansregioner vi har på analysområdet, det vill säga Örebro län, Västmanland och Östergötland eller med regionerna inom Östra Mellansverige.

Statistik

Region Sörmland tar fram statistiska underlag från olika källor som används i olika sammanhang. Vi har också ambitionen att utveckla verktyg och på andra sätt underlätta tillgängligheten för våra medlemmar till statistisk information.

Uppdaterat: 13 februari 2019
HT3D