Jämställd regional tillväxt

För att Sörmland ska bli ett mer jämställt och jämlikt län behöver vi alla arbeta aktivt tillsammans mot samma mål! Alla bidrag i det sörmländska jämställdhetsarbetet är viktiga – i såväl företag och civilsamhället som i offentliga organisationer och myndigheter.

Tillväxten i Sörmland ska ske på lika villkor. Både kvinnor och män med olika bakgrund ska ha lika stor möjlighet att leva och förverkliga sig i Sörmland samt ha lika stor tillgång till regionens tillväxtresurser.

För att uppnå jämställd regional tillväxt arbetar vi på flera fronter. En viktig del i arbetet är att konstant övervaka och säkerställa att våra interna processer är jämställda och att vi i vår egen verksamhet agerar jämställt.

Vår huvudsakliga styrka som organisation ligger i att skapa och stötta samverkan, och den styrkan använder vi oss även av inom jämställdhetsområdet. Det är viktigt att Sörmlands aktörer samarbetar och drar åt samma håll, vilket gäller allmänt för tillväxtarbetet men inte minst för jämställdhetsarbetet.

I ett gemensamt regeringsuppdrag har vi arbetat tillsammans med länsstyrelsen och detta har utmynnat i en strategi och ett kommunikationsmaterial som finns samlat på en egen hemsida.

Läs mer på ettjamstalltsormland.nu

Uppdaterat: 9 januari 2020
KRFG