IMprove

I projektet IMprove arbetar vi för att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i svenska skolsystemet fullföljer sina studier och kommer ut i arbetslivet.

Innehållet har flyttat till vår nya webbplats utvecklasormland.se.

Uppdaterat: 30 maj 2022
RP4Y