Digifysiskt Science Center Sörmland

Syfte

Det övergripande syftet med Science Centers verksamhet är att bidra till att tillgodose Sveriges behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Science Center arbetar för att inspirera barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling.

Målgrupp

Projektet riktar sig främst till barn och ungdomar i 10-19 års åldern som står inför ett val, men ska även vara tillgängligt för allmänheten.

Tidplan

Projektet är planerat att pågå från augusti 2021 fram till mars 2025, då statliga medel kan sökas för att ett digifysiskt Science Center Sörmland ska bli en del av den ordinarie verksamheten.

Vilka medverkar

Projektet ska till stor del bygga på påbörjade initiativ som finns i länet.

 • KomTek
 • Museum
 • JobbCirkus
 • Ung Företagsamhet

Inom projektet ska det skapas ett nätverk för att samla nuvarande verksamhet och utveckla det som saknas för att skapa en helhet och på sikt ett sörmländskt digifysiskt Science Center. Tanken är att fler verksamheter ska tillföras projektet under dess gång.

Idén handlar om att länka samman ett antal fysiska noder, i Eskilstuna, Strängnäs, Gnesta, Katrineholm, Flen, Vingåker, Oxelösund, Trosa och Nyköping. På dessa orter bedrivs olika verksamheter och insatser, med såväl fysiska som rent digitala aktiviteter, som ska vara tillgängliga för alla, oberoende av var personen befinner sig geografiskt. Det bör vara en blandning av inspirationsinsatser och laborativ verksamhet, som kan nyttjas både på fritiden (liknande modellen för Kulturskolan) och inom ramen för skolans ordinarie undervisning.

Arbetsformer

Vid intervjuer, inför den förstudie som genomförts, har Region Sörmland sett ett stort intresse för detta initiativ från bland annat näringslivet, skolan, de kommunala näringslivscheferna och flera av länets muséer. Detta säkerställer att projektet blir beständigt även om det inte skulle godkännas som ett Science Center (medlemskap ska sökas i Svenska Science Center).

Ett första steg för att forma ett digifysiskt Science Center i Sörmland är att arbeta för att samordna:

 • KomTek till hela Sörmland
 • Stötta de KomTek som finns att växa och täcka hela Sörmland
 • JobbCirkus digitalt tillgängligt för alla i regionen
 • Digitalisera utställning och den pedagogiska plattformen i Eskilstuna för regional tillgänglighet för alla i Sörmland.
 • Utvärdera ett mobilt utställningskomplement
 • Bygga en digital plattform för upplevelse, experiment och delning av material mellan noderna.
 • Stimulera några museer att visa "Samtid och framtid"
 • Samla t ex Sörmlands museum (Nyköping) och Munktellmuseet (Volvo, Eskilstuna) att tillsammans inom sina ramar påbörja framtidsutställningar, gärna med en mobil version tillgänglig för alla i Sörmland.
 • Samverka med Ung företagsamhet
 • Finns redan för elever på gymnasieskolan. Verksamheten ska även genom UF Framtidskoll fokusera på entreprenörskap i grundskolan.
 • Mätning av framsteg/"Revision" för att driva utveckling
 • Fortsätt den löpande inventeringen av hur nutid/framtid, interaktivitet, de globala målen och därmed intressedrivande sammanhang, tillgänglighet, jämlikhet och integration verkligen tillhandahålls i Sörmland. Syftet är att få till en långsiktig struktur.

Region Sörmland vill skapa en regional samling kring ett Science Center och processledaren kommer därför att kontakta samtliga intressenter för att i en dialog med dem ta fram strategi och planer för hur projektet ska utvecklas och genomföras.

Ansökan om medel från projektet

Organisationer och kommuner kan ansöka om medel från projektet för att bedriva verksamhet som stämmer in på Science centers mål.

 

Projektet finansieras av:

 

Uppdaterat: 27 augusti 2021
X7JZ