Science center Sörmland

Science Center Sörmland

Science Center Sörmland är Sveriges första "digifysiska upplevelsepark” inom bland annat teknik och naturvetenskap, för främst barn och unga. Projektet är just nu i uppstartsfas.

Vad är Science center och varför skapas det?

Sveriges och Sörmlands globala konkurrenskraft, ekonomi och arbetsmarknad är beroende av att regionen ligger i framkant och har god tillgång på kompetens. Kompetenser inom områden som matematik, naturvetenskap och teknik är mycket eftertraktade idag och kommer fortsätta att vara en tid framöver. Region Sörmland vill därför skapa ett sammanhållande science center, både fysiskt och digitalt, för de aktörer, nätverk och verksamheter som redan finns i länet idag.

Syftet är att bidra till att tillgodose Sveriges men främst Sörmlands behov av framtida kompetens och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling.

Vem är Science center till för?

Digifysiskt Science Center kommer vara tillgängligt för allmänheten. Den primära målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 10-16 år, samt de lärare som möter dem. Ytterligare målgrupper finns givetvis, inte minst noderna och de som är verksamma inom ramen för dem, andra aktörer som kan vara tänkbara samarbetspartners eller akademin. 

En första inblick

Få en första inblick i hur det kommer att se ut i filmen nedan.

Vilka verksamheter ingår i projektet?

karta över deltagande verksmheter

Projektet finansieras av

Projektet finansieras av Region Sörmland, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Länsförsäkringar, Sparbanken Rekarne och Sörmlands Sparbank.

  Länsförsäkringar 

Mer om Science center Sörmland

Vad är VR?

Virtual Reality är en 3D-simulering av verkligheten eller av andra digitala världar. VR upplevs normalt med ett bildskärmsförsett headset som en visuell och audioell omgivning. Med tracking av headset och handkontroller eller händer kan användaren interagera och röra sig i den virtuella miljön.

Vad är AR?

Augmented Reality (Förstärkt verklighet) är system där datagenererade element adderas till det användaren ser i sin omkringliggande fysiska miljö genom AR-glasögon eller bildskärmen på en smart telefon eller surfplatta. Exempel är spelet Pokemon Go eller IKEAs app för att testa möbler i sitt hem.

Vad är MR/XR?

Mixed Reality, MR/XR, är ett samlingsbegrepp för miljöer och tillämpningar där fysisk och virtuell verklighet blandas på olika sätt. XR täcker in fältet från vår fysiska verklighet till full virtuell verklighet och alla blandformer däremellan.

Uppdaterat: 14 april 2022
8GKV