Högre utbildning

Vilken betydelse har högskolorna i Östra Mellansverige för matchningen på arbetsmarknaden?

Sedan 2012 undertecknar Region Sörmland och Mälardalens högskola årligen överenskommelser om samverkan för främjande av forskning, utveckling och tillväxt.

Utifrån överenskommelsen och med ekonomiskt stöd från Region Sörmland har tre områden utvecklats inom överenskommelsen 2021;

  • kompetensförsörjning och höjd utbildningsnivå
  • Lärcentra
  • Studie- och Yrkesvägledning

Läs mer om högre utbildning i Sörmland

Uppdaterat: 17 maj 2021
R5MG