Service av dator

Vägar till industrin ‒ vad tycker elever i grundskolan om teknik och industri?

Industrins ställning som tillväxtmotor för Sörmland är stark. En förutsättning för att det fortsatt ska vara så är att unga väljer att verka inom industrin. Branschen genomgår en stor digital omvandling, allt medan bilden av industrin för många unga idag är väsensskild. En kartläggning i projekt "Vägar till industrin" visar att teknikintresset är högt bland Eskilstunaelever i yngre åldrar, men att det sedan falnar i högstadieålder. Glädjande nog visar projektet att det med enkla medel går att öka elevers teknikintresse.

Vägar till industrin är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Region Sörmland, under ledning av Eskilstuna fabriksförening. Projektet har fått nationellt stöd av Tillväxtverket. Syftet med projektet är att attrahera fler barn och ungdomar att arbeta inom industrin och den industrinära tjänstesektorn för att möta den framtida kompetensförsörjningen.

Projektet tog sin utgångspunkt i en omfattande enkät som genomfördes med grundskoleelever i årskurs 2, 5 och 8 vid olika slags skolor i Eskilstuna. Med gott stöd av Linnéuniversitet och Tekniska Muséet utvecklade projektet pilotaktiviteter för att öka kännedomen om vilka yrken som finns inom industrin och vilka utbildningsvägar som finns att gå. Eleverna har bland annat sett filmer, utfört elektroniklaborationer på KomTek som är en kommunal teknikskola, fått besök av Tekniska muséets rosa bussar. Till de lokala inslagen hörde också att besöka Jobbcirkus, som arbetar med information och vägledning om olika yrken samt gjort besök på industriföretag.
Före och efter aktiviteterna fick eleverna svara på enkäter med olika frågeställningar om deras tankar och syn på teknik och industrin. Eftermätningen visade att det går att positivt påverka elever genom de aktiviteter de genomfört och höjt deras allmänna intresse för ämnet. Projektets insatser skiljer sig mot det som skolan erbjuder idag, varför mer arbetsmarknadskunskap, studiebesök och studie- och yrkesvägledning skulle krävas för en attitydförändring mot branschen.

‒ Vi kommer via Kompetensråd Teknik, arbeta vidare för att utveckla samarbetet medEskilstuna Fabriksförening, Teknikcollege, KomTek och Jobbcirkus som ett stöd i undervisningen på grundskolan. Det är även viktigt att vi kan erbjuda våra elever i årskurs åtta och nio praoplatser inom industrin, säger Johan Lindeberg, biträdande skolchef grundskolan.

Här kan du läsa rapporterna:

Vägar till industrin ‒ piloter och före-/efteranalys
Vägar till industrin ‒ kartläggningsrapporten

Uppdaterat: 9 januari 2020
6E2D