Vägar till hållbar regional utveckling

Hållbar utveckling innebär att vi kan tillfredsställa våra behov idag och samtidigt skapa förutsättningar för utveckling i framtiden. För att lyckas med det är det nödvändigt att flytta fokus från ekonomisk tillväxt som främsta mål till en ambition att lösa komplexa samhällsutmaningar. Inom regeringsuppdraget ”Vägar till hållbar regional utveckling” arbetar vi med att ställa om det regionala utvecklingsarbetet och arbeta för hållbarhet i första hand.

Innehållet har flyttat till vår nya webbplats utvecklasormland.se.

Uppdaterat: 30 maj 2022
YYCB