Tillbaka till listan

Magnus Leivik

Parti

Moderaterna

Telefon

0155-24 57 47

Telefon mobil:

070-875 52 22

foto på Magnus Leivik

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Regionstyrelsen 2:a vice ordförande
Regionstyrelsens presidium 2:a vice ordförande
Nätverk hälsa och demokrati Ersättare
Nordiska skärgårdssamarbetets råd Ersättare
Styrkommittén för EU-programmet Central Baltic Ersättare
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg Ersättare
Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag ombud Ersättare
Inera AB ombud Ersättare
Gruppledare Gruppledare
Regionfullmäktige Ledamot
Regionala utvecklingsnämnden Ledamot
Samverkansnämnden i sjukvårdsregion Mellansverige Ledamot
Mälardalsrådets rådsmöte Ledamot
Nyköping-Östgötalänken AB styrelse Ledamot
Mälardalstrafik AB styrelse Ledamot
Moderbolaget Vita huset AB styrelse Ledamot
Länstrafiken Sörmland AB styrelse Ledamot
Regionala utvecklingsnämndens beredning för digitalisering Ordförande
Regionråd i opposition Regionråd
Krisledningsnämnden Vice ordförande