EU:s regionalfond - välkommen till kick off

Nu lanserar Tillväxtverket den nya programperioden för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden). Vad innebär det, och vad handlar egentligen Regionalfonden om? Vilka områden kommer ni att kunna söka finansiering inom?

Programperioden 2021 till 2027 har en tydlig inriktning på innovation, forskning, företagande, kompetensutveckling och digitalisering. Den här perioden ökar kraven på hållbarhet. Det innebär bland annat att projekten ska bidra till bättre miljö, jämställdhet och mångfald. Dessutom innefattar perioden nya insatsområden. Till exempel ska fondens pengar gå till att utveckla smart specialisering, strukturomvandling, smarta energinät, och projekt som främjar en cirkulär ekonomi.

Fler viktiga nyheter inom programmet i Östra Mellansverige presenteras under kickoffen. Vi kommer också presentera Nationella regionalfondsprogrammet.

Boka in i kalendern redan i dag!

Här kan du anmäla dig och läsa mer om eventet

EC5J