Demokrati och insyn

Region Sörmland är en offentligt ägd och demokratiskt styrd organisation. Det betyder att verksamheten betalas med skattepengar, och att de som styr väljs i allmänna val vart fjärde år.

Det politiska arbetet bedrivs i de politiska församlingarna, som förutom fullmäktige består av regionstyrelsen och övriga nämnder. 

För en levande demokrati är det viktigt att du har insyn och kan påverka regionens arbete.

Möteshandlingar

Här finns möteshandlingarna till regionens politiska församlingar.

Anslagstavla

Innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt information om regionfullmäktiges möten.

E-förslag

Möjlighet för dig som bor eller verkar i Sörmland att lämna förslag till regionens förtroendevalda.

Sök politiker

Söktjänst för att hitta förtroendevalda som är invalda i de politiska församlingarna.

Motioner och interpellationer

Förslag och frågor som ställs av ledamöter i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige webbsändningar

Regionfullmäktiges livesändningar.