Demokrati och insyn

Region Sörmland är en offentligt ägd och demokratiskt styrd organisation. Det betyder att verksamheten betalas med skattepengar, och att de som styr väljs i allmänna val vart fjärde år.

Det politiska arbetet bedrivs i de politiska församlingarna, som förutom fullmäktige består av regionstyrelsen och övriga nämnder. 

För en levande demokrati är det viktigt att du har insyn och kan påverka regionens arbete.