Demokrati och insyn

Region Sörmland är en offentligt ägd och demokratiskt styrd organisation. Det betyder att verksamheten betalas med skattepengar, och att de som styr väljs i allmänna val vart fjärde år.

Det politiska arbetet bedrivs i de politiska församlingarna, som förutom fullmäktige består av regionstyrelsen och övriga nämnder. 

För en levande demokrati är det viktigt att du har insyn och kan påverka regionens arbete.

Böcker ovanifrån

Möteshandlingar

Här finns möteshandlingarna till regionens politiska församlingar.

en lila grafisk anslagstavla

Anslagstavla

Innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt information om regionfullmäktiges möten.

Tangentbord

E-förslag

Möjlighet för dig som bor eller verkar i Sörmland att lämna förslag till regionens förtroendevalda.

Mobiltelefon med skärmbild över "sök politiker"

Sök politiker

Söktjänst för att hitta förtroendevalda som är invalda i de politiska församlingarna.

en röd grafisk glödlampa

Motioner och interpellationer

Förslag och frågor som ställs av ledamöter i regionfullmäktige.

Ett rum fullt med folk i möte

Regionfullmäktige webbsändningar

Regionfullmäktiges livesändningar.