Politisk organisation

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i regionen. De beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till regionstyrelsen och nämnderna. En nämnd eller styrelsen får sitt uppdrag från fullmäktige

I regionens politiska organisation finns ett antal nämnder som är gemensamma med kommuner och andra regioner.

Gemensamma nämnder där Sörmland är värd:

  • Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
  • Inköpsnämnden
  • Gemensamma patientnämnden

Gemensamma nämnder där Sörmland ingår:

  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Varuförsörjningsnämnden
  • Ambulansdirigeringsnämnden

Fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd

Innehållsansvarig: Staben för demokrati och insyn
Uppdaterat: 15 maj 2024
EVT8