Politiska sekreterare

Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att stödja de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.

Christina Södling (S)
Tel: 072-213 53 00
E-post: Skyddad adress

Tommi Lycke (S)
Tel: 073-055 27 20
E-post: Skyddad adress

Emelie Öberg (S)
Tel. 072 -146 19 31
E-post: Skyddad adress

Linda Hefvelin (SD)
Tel: 072-148 74 64
E-post: Skyddad adress

Pernilla Rydberg (SD)
E-post: Skyddad adress

Elinor Sundén (V)
Tel: 0155-24 79 78, 072-209 35 48
E-post: Skyddad adress

Sofia Yrvenback Aktergård (C)
Tel: 072-083 61 36
E-post: Skyddad adress

Camilla Sehlin (KD)
Tel: 076-696 09 95
E-post: Skyddad adress

Sofie Holstein (VfP)
Tel: 076-695 96 12
E-post: Skyddad adress

Uppdaterat: 24 november 2022
2KXR