Politiska sekreterare

Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att stödja de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.

Towe Fredriksson (M)
Tel: 076-809 55 70
E-post: Towe.Fredriksson@regionsormland.se

Alice Landerholm (M)
Tel: 076-393 60 75
E-post: Alice.Landerholm@regionsormland.se

Sofia Yrvenback Aktergård (C)
Tel: 072-083 61 36
E-post: sofia.yrvenback.aktergard@regionsormland.se

Ronny Freiman (KD)
Tel: 076-810 64 67
E-post: ronny.freiman@regionsormland.se

Sofie Holstein (VfP)
Tel: 076-695 96 12
E-post: Sofie.Holstein@regionsormland.se

Emelie Öberg (S)
Tel: 072-146 19 31
E-post: Emelie.oberg@regionsormland.se

Björn Fredlund (S)
Tel: 076-816 34 11
E-post: Bjorn.Fredlund@regionsormland.se

Linda Hefvelin (SD)
Tel: 072-148 74 64
E-post: linda.hefvelin@regionsormland.se

Malin Karlsson (SD)
E-post: Malin.S.Karlsson@regionsormland.se

Kim Fredriksson (SD)
E-post: Kim.Fredriksson@regionsormland.se

Elinor Sundén (V)
Tel: 0155-24 79 78, 072-209 35 48
E-post: elinor.sunden@regionsormland.se

Innehållsansvarig: Staben för demokrati och insyn
Uppdaterat: 15 maj 2024
DA3R