Partistöd

Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, partistöd. Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag.

Årligt partistöd utgår till parti som är representerat i regionfullmäktige. Partistödet är uppdelat i två delar:

  • fast del som är lika stor för respektive parti och år samt
  • mandatstöd i förhållande till det antal mandat i regionfullmäktige som respektive parti erhållit vid allmänna val. 
Uppdaterat: 9 november 2022
3VVZ