Partistöd

Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, partistöd. Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag.

Innehållsansvarig: Staben för demokrati och insyn
Uppdaterat: 15 maj 2024
YRHS