Partistöd

Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, partistöd. Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting/regioner gör det idag.

Årligt partistöd utgår till parti som är representerat i regionfullmäktige. Partistödet är uppdelat i två delar:

  • fast del som är lika stor för respektive parti och år samt
  • mandatstöd i förhållande till det antal mandat i regionfullmäktige som respektive parti erhållit vid allmänna val. 
Uppdaterat: 18 juni 2019
86AF