Revisorskollegiet

Revisorskollegiet har sju ledamöter, varav ordföranden kommer från oppositionen och vice ordförande från majoriteten. Ordförande är Catharina Fredriksson (S) och vice ordförande Gustaf Wachtmeister (M).

Regionens revisorer har på fullmäktiges uppdrag en kontrollerande roll. Inriktningen på arbetet ska vara aktivt främjande och stödjande för att brister ska kunna förebyggas. Granskningen av regionens olika verksamheter sker utifrån en årligen upprättad plan, och resultatet redovisas för fullmäktige och berörda enheter.

I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av Region Sörmlands revisionskontor, externa specialister och auktoriserade revisorer.

Revisorskollegiets ledamöter 2023-2026

Under de första fyra månaderna 2023, kommer det nyvalda revisorskollegiet att vara verksamt parallellt med det kollegie som valdes för föregående mandatperiod, år 2019-2022. Det är det tidigare valda kollegiet som granskar verksamhetsåret 2022. Deras uppdrag avslutas i och med att deras revisionsberättelse avlämnats till regionfullmäktige inför ansvarsprövningen i fullmäktige i april 2023.

Revisorskollegiets ledamöter 2019-2022 

Uppdaterat: 4 januari 2023
XJVM