Revisorskollegiet

Revisorskollegiet har åtta ledamöter, varav ordföranden kommer från oppositionen och vice ordförande från majoriteten. Ordförande är Gustaf Wachtmeister (M) och vice ordförande Torgerd Jansson (S).

Regionens revisorer har på fullmäktiges uppdrag en kontrollerande roll. Inriktningen på arbetet ska vara aktivt främjande och stödjande för att brister ska kunna förebyggas. Granskningen av regionens olika verksamheter sker utifrån en årligen upprättad plan, och resultatet redovisas för fullmäktige och berörda enheter.

I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av Region Sörmlands revisionskontor, externa specialister och auktoriserade revisorer.

Revisorskollegiets ledamöter 2019-2022 

Uppdaterat: 23 maj 2022
C3QY