Regionens revisionskontor

På revisionskontoret finns tre sakkunniga yrkesrevisorer. Vi arbetar på uppdrag av och som stöd till de förtroendevalda revisorerna.

Detta sker genom;

  • Egna granskningar av verksamhet och räkenskaper inom hela regionen
  • Upphandling av revisionstjänster från externa konsulter

Revisionskontoret ansvarar också för samordning, planering, styrning och uppföljning av granskningsarbetet som helhet. Det vill säga även för de externa revisionskonsulter som upphandlats och som sakkunnigt stöd till  lekmannarevisorerna i de bolag som ägs av regionen.

Vi är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, SKYREV.

Uppdaterat: 29 februari 2024
JRNS