Regionens revisionskontor

På revisionskontoret finns tre sakkunniga revisorer. Vi arbetar på uppdrag av och som stöd till de förtroendevalda revisorerna.

Detta sker genom;

  • Egna granskningar av verksamhet och räkenskaper inom hela regionen
  • Upphandling av revisionstjänster från externa konsulter

Revisionskontoret ansvarar också för samordning, planering, styrning och uppföljning av granskningsarbetet som helhet. Det vill säga även för de externa konsulter som upphandlats och lekmannarevisorer i de bolag som ägs av landstinget.

Vi är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, SKYREV.

Uppdaterat: 3 januari 2020
AFCX