Regionråd

Regionråd är titeln på en heltidsarvoderad förtroendevald politiker i Region Sörmland.
Regionråd har föredragningsansvar och är också skyldig att svara på frågor och interpellationer i regionfullmäktige.

I de flesta regioner finns också arvoderade oppositionsregionsråd som företräder oppositionen men som saknar föredragningsansvar och skyldighet att svara på frågor och interpellationer.

Uppdaterat: 29 september 2020
672B