Tillbaka till listan

Christoffer Öqvist

Parti

Moderaterna

Telefon mobil:

0766-98 38 68

E-post:

Christoffer.oqvist@regionsormland.se

Adress:

LUVAS VÄG 16
64153 KATRINEHOLM

avatar profilbild

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Nyköping-Östgötalänken AB styrelse Ersättare
Gruppledare Gruppledare
Politisk styrgrupp för Östra Mellansveriges strukturfondsarbete Ledamot
Ambulansdirigeringsnämnden Ledamot
Mälardalstrafik AB styrelse Ledamot
Samverkansnämnden i sjukvårdsregion Mellansverige Ledamot
Mälardalsrådets rådsmöte Ledamot
Samverkansnämnden i sjukvårdsregion Mellansverige arbetsutskott Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Forum för hållbar regional utveckling Ledamot
Moderbolaget Vita huset AB styrelse Ledamot och ordförande
Regionstyrelsens utskott för strategi och uppföljning Ledamot och ordförande
Beredningsgrupp för mål och indikatorer Ledamot och sammankallande
Regionala utvecklingsnämnden Ordförande
Regionstyrelsen Ordförande
Regionstyrelsens presidium Ordförande
Krisledningsnämnden Ordförande
Länstrafiken Sörmland AB styrelse Ordförande
Stiftelsen Solbacka styrelse Ordförande
Regionstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Regionråd Regionråd
Mälardalsrådets styrgrupp - En Bättre Matchning Representant
Mälardalsrådets politiska styrgrupp med förhandlingsmandat Representant