Tillbaka till listan

Christoffer Öqvist

Parti

Moderaterna

Telefon mobil:

0766-98 38 68

E-post:

Skyddad adress

Adress:

FORSA BERGHEM
64191 KATRINEHOLM

avatar profilbild

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Nyköping-Östgötalänken AB styrelse Ersättare
Gruppledare Gruppledare
Moderbolaget Vita huset AB styrelse Ledamot
Ambulansdirigeringsnämnden Ledamot
Mälardalstrafik AB styrelse Ledamot
Samverkansnämnden i sjukvårdsregion Mellansverige Ledamot
Mälardalsrådets rådsmöte Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Forum för hållbar regional utveckling Ledamot
Länstrafiken Mälardalen AB styrelse Ledamot och ordförande
Beredningsgrupp för att uppnå en ekonomi i balans Ledamot och sammankallande
Regionala utvecklingsnämnden Ordförande
Regionstyrelsen Ordförande
Regionstyrelsens presidium Ordförande
Krisledningsnämnden Ordförande
Länstrafiken Sörmland AB styrelse Ordförande
Stiftelsen Solbacka styrelse Ordförande
Regionstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Regionråd Regionråd
Mälardalsrådets politiska styrgrupp med förhandlingsmandat Representant