Tillgänglighetsredogörelse - Regionsormland.se

Vi strävar efter att Region Sörmlands webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på regionsormland.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Under politiska protokoll är de justerade pdf-protokollen inte tillgängliga. Däremot är protokollet innan justering tillgängliga (finns ovanför länken till justerade protokoll).
  • Sidorna Lediga jobb har tillgänglighetsbrister. Funktionen sköts i ett separat HR-system som regionen inte själv kan anpassa (tredjepartssystem).
  • System som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna i vissa fall.
  • Video. Det finns videoklipp som inte är syntolkade. 
  • Det saknas i vissa fall länkar där det tydligt beskrivs vart de leder.

Oskäligt betungande anpassning

Region Sörmland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Regionfullmäktigefilmer saknar textning och syntolkning. Planering pågår med att lösa detta.

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

e-post: Skyddad adress

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Uppdaterat: 5 november 2020
TCSH