Tillgänglighetsredogörelse - Regionsormland.se

Vi strävar efter att Region Sörmlands webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på regionsormland.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Sändning från Regionfullmäktigemöten. Vi kan inte tillhandahålla sändningar från regionfullmäktige med textfiler eller syntolkning på ett tillfredsställande sätt. Undertextning på svenska sker 2-3 dagar efter mötet. Önskar du som besökare ta del av en sändning från ett sammanträde senare är 23 september 2020 ber vi er att ta kontakt via mail till Skyddad adress.
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Under politiska protokoll är de justerade pdf-protokollen inte tillgängliga. Däremot är protokollet innan justering tillgängliga (finns ovanför länken till justerade protokoll).
  • Sidorna Lediga jobb har tillgänglighetsbrister. Funktionen sköts i ett separat HR-system som regionen inte själv anpassar (tredjepartssystem).
  • System som hämtas in och visas på webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna i vissa fall.
  • Video. Det finns ett fåtal videoklipp som inte är syntolkade. 
  • Det saknas i vissa fall länkar där det inte tydligt beskrivs vart de leder.

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

e-post: Skyddad adress

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Testning av webbplatsens tillgänglighet

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet. Vi har använt tredjepartsverktyg samt manuellt granskat fuktioner. Främst för att kontrollera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen. Lix används för att prova begriplighet i texter.

Uppdaterat: 11 april 2022
635M