Skyddade personuppgifter

Region Sörmland behandlar även personer vars personuppgifter är skyddade. Personer som riskerar att fara illa om dennes personuppgifter hamnar i orätta händer kan få skyddade personuppgifter.

Skyddade personuppgifter är det samlingsnamn som Skatteverket använder för skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. 

I de fall Region Sörmland får uppgifter från folkbokföringen finns uppgift om eventuell sekretessmarkering med. Det betyder att myndigheten bevakar den enskildes intresse av att de skyddade personuppgifterna inte lämnas ut till obehöriga.

Om uppgifterna däremot lämnas in direkt av någon enskild så har inte Region Sörmland eventuell sekretessmarkering. I sådant fall är det viktigt att den enskilde lämnar besked om detta i särskild ordning.

Om du har frågor om skyddade personuppgifter kan du kontakta Dataskyddsombudet eller juridiska staben.

Har du frågor?

Kontakta dataskyddsombudet Caroline Dexfalk.

Uppdaterat: 4 maj 2021
B7Q2