Organisation

De beslut som den politiska ledningen tar utförs av tjänstepersoner inom våra olika verksamhetsområden, bolag och staber.

Här kan du läsa om hur vårt arbete leds och organiseras.

Vår organisation

Så organiseras det politiska arbetet

Uppdaterat: 20 december 2018
EF44