Organisation

De beslut som den politiska ledningen tar utförs av tjänstepersoner inom våra olika verksamhetsområden, bolag och staber.

Här kan du läsa om hur vårt arbete leds och organiseras.

Här hittar du information om den politiska organisationen.

Vår organisation

Så organiseras det politiska arbetet

Uppdaterat: 16 maj 2019
MT37