Organisation - Region Sörmland

De beslut som den politiska ledningen tar utförs av tjänstepersoner inom våra olika verksamhetsområden, bolag och staber.

Här kan du läsa om hur vårt arbete leds och organiseras.

Information om den politiska organisationen i Region Sörmland.

Vår organisation

Så organiseras det politiska arbetet

Uppdaterat: 27 februari 2024
XBXT