ett blått tåg på en räls

Hållbar regional utveckling

Verksamheten Hållbar regional utveckling finns för att främja långsiktig hållbar utvecklingen i hela länet tillsammans med länets kommuner och andra aktörer i länet. Med hållbar utveckling menar vi allt ifrån att stötta nyföretagande, stötta hälsofrämjande initiativ för en bättre folkhälsa till att se till att infrastrukturen fungerar i form av bredbandsutbyggnad, vägar och järnvägar. Och mycket mer.

Hållbar regional utveckling arbetar med boendefrågor och samhällsplanering, buss- och tågtrafik samt initiativ för att stärka arbetsmarknaders tillgång till rätt kompetens. Hälsofrämjande arbete för att förbättra folkhälsan i Sörmland, samt att aktivt minska den negativa påverkan på vår miljö och omvärld. 

På webbplatsen utvecklasormland.se finns information om regional utveckling i Sörmland. 

På webbplatsen Sörmlandstrafiken.se finns information till dig som vill veta mer om kollektivtrafiken inom länet. 

Längre ner på sidan finns korta beskrivningar av vad varje verksamhet inom Hållbar regional utveckling gör.

Enheter under Hållbar regional utveckling

Granskat: 16 maj 2024
EA52