Hållbar regional utveckling

Hållbar regional utveckling handlar om att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. Det kan vara allt ifrån att stödja nyföretagande till att se till att infrastrukturen fungerar i form av bredbandsutbyggnad, vägar och järnvägar.

Vi arbetar även med buss- och tågtrafik, boendefrågor och näringsliv. Hållbar regional utveckling handlar också om hälsofrämjande arbete för att förbättra folkhälsan i Sörmland, samt att aktivt minska den negativa påverkan på vår miljö och omvärld.

Enheter under Hållbar regional utveckling

Uppdaterat: 1 juni 2020
CU66