Vision och uppdrag

Region Sörmland arbetar på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Våra största uppdrag är hälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling.

Vår vision

Den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.

Våra ansvarsområden

Region Sörmland sköter områden som berör alla som bor, vistas och verkar i länet. Vårt uppdrag är att ge dig som invånare tillgång till:

  • en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet
  • en väl fungerande kollektivtrafik
  • ett rikt kulturutbud
  • en god miljö.

Vi har regeringens uppdrag att driva ett hållbart tillväxtarbete i regionen. Det gör vi bland annat genom att samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Vi strävar efter att allt vårt arbete ska ske på ett hållbart sätt.

En politiskt styrd organisation

Region Sörmland är en offentligt ägd organisation som styrs av folkvalda politiker. Det innebär att du kan använda din rösträtt till regionfullmäktige för att påverka vilka som ska leda regionens verksamhet. Läs mer om politik och demokrati i Region Sörmland.

Politiska beslut verkställs av tjänstepersoner

Regionens tjänstemannaledning tar fram det underlag som politikerna behöver för att fatta beslut. Tjänstemannaledningen ansvarar också för att politiska beslut genomförs i organisationen. Regiondirektör Magnus Johansson är regionens högsta tjänsteperson och ansvarar direkt inför regionstyrelsen.

Läs mer om hur vi är organiserade.

Uppdaterat: 23 april 2024
2GQ1