Krisberedskap i Region Sörmland

Vid kris kommer denna sida att fyllas på med information om den aktuella krisen. I Region Sörmland finns det alltid en TIB, tjänsteman i beredskap, i tjänst. Dygnet runt, årets alla dagar är den personen ansvarig för att ta emot larm och göra bedömningar för hur våra verksamheter ska användas om större olyckor eller annat inträffar som påverkar vårt dagliga arbete.

Det är endast ett fåtal personer som delar på funktionen, vanligtvis en vecka åt gången. För att vara TIB ska man ha vårdbakgrund och god kännedom om regionens verksamheter. Om något inträffar som riskerar att påverka regionens verksamheter kontaktas alltid TIB som gör en bedömning av situationen. Det kan exempelvis handla om en större trafikolycka med många inblandade där vårdens möjligheter att omhänderta de skadade och samtidigt klara av den vardagliga verksamheten sätt på prov.

I sådana lägen kan regionen lämna normalläge, som råder till vardags, och gå upp i stabsläge, förstärkningsläge eller katastrofläge beroende på vad som inträffat. TIB har kontakt och kopplar in de olika kompetenser som finns i Region Sörmland, startar och leder arbetet under de speciella förhållanden som råder i ett annat läge än det normala.

TIB har också kontakt med intilliggande regioner, kommuner och andra myndigheter för att få hjälp och stöd. Det kan exempelvis handla om att andra regioner skickar ambulanser till Sörmland eller att sjukhus utanför Sörmland gör sig redo för att ta emot patienter från oss. 

Uppdaterat: 23 april 2024
ZFNZ