Med anledning av invasionen av Ukraina

Det osäkra omvärldsläget har fått många att känna oro. Här har vi samlat ett antal länkar som kan vara till hjälp för att hålla sig uppdaterad och tips på att hantera oro.

Så jobbar Region Sörmland

Region Sörmland har god beredskap för att kunna bistå Ukraina utifrån de behov som framförs i samverkan med Sveriges olika myndigheter.

Kriget i Ukraina påverkar de flesta människor och samhällsfunktioner. Region Sörmland samverkar med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Migrationsverket, kommuner och länsstyrelse för att bidra på det sätt som behövs och samtidigt upprätthålla en god och säker verksamhet. Läs mer om vårt arbete.

Kommer du i kontakt med personer som har anlänt från Ukraina?

Dela i så fall gärna information om att söka vård i Sverige och Sörmland.

Personer som flyr från Ukraina och som kommer till Sörmland erbjuds samma vård som asylsökande och papperslösa blir erbjudna. Det innebär bland annat att få sjukvård och tandvård som inte kan vänta, hälsoundersökningar samt möjligheten att vaccinera sig mot covid-19.

Informationsmaterial till personer som anlänt från Ukraina

Länsstyrelserna har tagit fram ett informationsblad med samlad basinformation från aktuella svenska myndigheter, som vänder sig till flyktingar som kommer till Södermanland. Informationen finns på engelska, ukrainska och ryska.

Viktigt att vara källkritisk

Vid kriser sprids det ofta många rykten. Det är därför viktigt att du är källkritisk till det du hör och inte sprider information som du inte säkert vet stämmer. Läs mer om källkritik på krisinformation.se.

Hantera oro och prata med barn om det som händer i Ukraina

Tänk på att många barn är oroliga och det är viktigt att du pratar med dem. Nedan hittar du länkar med tips och råd.

Skyddsrum

Många undrar över skyddsrum. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats finns en karta över alla skyddsrum i Sverige.

Till dig som kommer till Sverige från Ukraina

Alla som kommer hit från Ukraina, oavsett migrationsstatus, får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändigt ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19.

Här har Folkhälsomyndigheten samlat information som är översatt till ukrainska och ryska. 

Nyhet: Flyktingar från Ukraina har samma rätt till hälso- och sjukvård som personer folkbokförda i Sörmland

Om att ta in djur till Sverige från Ukraina

Här har Jordbruksverket samlat information om vad som gäller för dig som vill ta in ett djur från Ukraina till Sverige.  Informationen finns även översatt. 

Information om invasionen i Ukraina

Krisinformation.se har samlat länkar om säkerhetsläget i Sverige, att hantera oro och information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu.

Information om Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs mer krisberedskap och civilförsvar på msb.se.

Vill du göra något?

Det bästa sättet att hjälpa är att skänka pengar. Se upp för oseriösa insamlingar. Välj helst organisationer med 90-konton, som om till exempel Röda korset, Rädda barnen och Unicef. De är kontrollerade så att pengarna inte kommer på avvägar. 

Insamling av saker och kläder

Region Sörmland har ingen egen insamling. Om du vill ge saker och kläder hänvisar vi till privata initiativ eller till biståndsorganisationernas insamlingsboxar.

Engagera dig frivilligt

Vill du engagera dig med din tid och kunskap finns många föreningar som du kan bli medlem i.

För dig som företagare

Här finns länkar och checklistor som kan vara bra för dig som företagare.

Uppdaterat: 13 maj 2024
EZZQ