Kontakttjänster för personer med funktionsnedsättning

Vill du kontakta Region Sörmland kan du använda Post- och telestyrelsens kostnadsfria tjänster för samtal.

Texttelefoni

  • Förmedlar samtal mellan text och tal
  • tolkar på svenska och engelska

Mer information finns på texttelefoni.se

Teletal

  • Samtalande parter har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov
  • tolkar på svenska

Mer information finns på teletal.se

Bildtelefoni

  • Möjliggör för personer som använder teckenspråk och personer som använder tal att ringa varandra
  • tolkar på svenska

Mer information finns på bildtelefoni.se

Uppdaterat: 18 maj 2022
WACW