Kamerabevakning i Region Sörmland

Region Sörmland kamerabevakar ett antal ytor i sina lokaler och yttre miljö.

Syftet med kamerabevakning

  • Den skapar en trygg och säker miljö för alla som vistas i någon av våra lokaler genom att i tid kunna förebygga, förhindra eller upptäcka säkerhets- och ordningsstörningar.

Lagring och hantering

Region Sörmland lagrar endast material från kamerabevakning som utförs i Region Sörmlands parkeringshus i Eskilstuna, detta material lagras i trettio (30) dagar.

För övriga platser där kamerabevakning sker lagrar ej Region Sörmland material utan bilder visas upp i realtid.

Region Sörmland tar ej upp eller lagrar ljud i samband med kamerabevakningen.

Samtlig hantering av material från kamerabevakningen utförs av Region Sörmland, och endast ett begränsat antal personer har möjlighet att titta på dessa.

Dina rättigheter

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter. Du som bevakad har rätt att begära ut stillbilder från kamerabevakningsvideo du själv är med i, om du kan berätta tid och plats för inspelningen. 

Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen samt kontaktuppgifter

Innehållsansvarig: Mikael Frankefors
Uppdaterat: 25 mars 2024
EB5P