Regional utveckling

Region Sörmland har som uppdrag att samordna den regionala hållbara utvecklingen i länet. Så att vi tillsammans stärker Sörmland och skapar ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Allt från boende, hälsa, arbete och utbildning till förutsättningar för näringslivet påverkar varandra och oss som bor i Sörmland.

En regional utvecklingsstrategi för Sörmland

För att Sörmland ska utvecklas i rätt riktning så fokuserar Region Sörmland på fem prioriterade inriktningar. Dessa prioriteringar är basen i den regionala utvecklingsstrategin. På Region Sörmlands webbplats för regional utveckling kan du läs mer om den regionala utvecklingsstrategin.

På webbplatsen utvecklasormland.se finns även:

  • nyheter inom regional utveckling,
  • publikationer där Region Sörmland haft en roll arbetet, exempelvis Liv och Hälsa Ung,
  • strukturbilden som visar det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet,
  • vägar till hållbar utveckling.
  • information om finansiering och stöd för företag,
  • utlysningar av stöd till organisationer och EU:s strukturfonder,
  • transport och infrastruktur, länstransportplan, strategier, statistik, projekt och planer,
  • konferenser, aktiviteter och evenemang som regionen arbetar med, och mycket mer.
Ukrainas flagga i blått och gult

Stöd till företag

Med anledning av kriget i Ukraina, så har vi här samlat länkar som kan vara till stöd för dig som företagare i Sörmland.

händer som lämnar över dokument med agenda 2030 mål.

Regional utvecklingsstrategi

Här kan du läsa om hur Sörmland som region ska utvecklas

bil på väg skyltar mot Nyköping och Katrineholm

Infrastruktur

Infrastrukturen är viktig för långsiktigt hållbar utveckling. Här kan du läsa om vilka strategier, planer och insatser som sker inom detta prioriterade område.

händer som håller i post-its

Kompetens och arbetsmarknad

Människor som får nya kunskaper får möjligheter, inte bara för dem själva utan även för arbetsgivare och i slutändan för hela Sörmland. Därmed stärker vi tillsammans Sörmland för framtiden.

EU Flaggor på rad

EU och internationellt arbete

Region Sörmland stärker en långsiktig och hållbar utveckling i Sörmland genom kunskap, engagemang och samverkan med EU och internationellt. Läs mer om Sörmlands möjligheter att växa.

planta som sätts i jord

Finansiering och stöd

Region Sörmland utlyser varje år finansiellt stöd till företag, organisationer och kommuner som på olika sätt arbetar med hållbar utveckling. Här finns information om olika stöd och utlysningar.