Kultur

Ett rikt och varierat utbud av kultur- och naturupplevelser för alla är viktiga faktorer för utveckling av regionen och för att främja folkhälsan.

Bild från dansföreställningen Verkningar

Foto: José Figueroa

Vi arbetar med kultur på olika sätt. Genom musik, teater, dans, film, museiverksamhet, hemslöjd, konst, litteratur, läsfrämjande och regional biblioteksutveckling. Vi har även bidrag och stipendier inom kultur. Här hittar du också information om natur- och kulturupplevelser genom vandringar, evenemang och boende inom Nynäs. Länets största naturreservat finns inom Nynäs egendom i östra Sörmland. Utbudet kan du läsa mer om på våra verksamheters webbplatser. 

Dags att söka bidrag!

Vi har olika bidrag som organisationer, föreningar och enskilda firmor med regional verksamhet i Södermanlands län kan söka. Senast 1 oktober behöver vi få in din ansökan!

Grafisk bild med olika former och färger

Sörmländska kulturtillgångar

Sedan januari 2021 pågår ett arbete med att stärka den kulturella infrastrukturen i Sörmland genom projektet Sörmländska kulturtillgångar. Här kan du läsa mer om projektets syfte och upplägg.

En poet i rutig skjorta läser en text i en mikrofon

Litteratur är nytt fast konstområde

Litteraturprojektet Sörmland berättar är nu avslutat. Från och med 1 januari 2021 är litteraturutveckling istället en permanent del av Biblioteksutveckling Sörmlands uppdrag.

En person filmar en annan person i utomhusmiljö

Hur påverkas kulturen av corona?

Här finns en sammanställning av hur det ser ut i Region Sörmlands verksamheter, hur våra samarbeten påverkas och var du som kulturaktör kan hitta mer information och stöd.

Vad ska vi göra inom kultur 2019-2022?

I vår Kulturplan hittar du svaren!

Vit svan flyger. Bakgrunden är suddig, men visar natur

Biblioteksutveckling Sörmland flyttar!

Biblioteksutveckling Sörmland flyttar in på Sörmlands museum i Nyköping. Från och med 1 februari 2021 har vi därför ny post- och besöksadress.

Evenemang

Fler händelser