Kultur

Ett rikt och varierat utbud av kultur- och naturupplevelser för alla är viktiga faktorer för utveckling av regionen och för att främja folkhälsan.

Bild från dansföreställningen Verkningar

Foto: José Figueroa

Vi arbetar med kultur på olika sätt. Genom musik, teater, dans, film, museiverksamhet, hemslöjd, konst, litteratur, läsfrämjande och regional biblioteksutveckling. Vi har även bidrag och stipendier inom kultur. Här hittar du också information om natur- och kulturupplevelser genom vandringar, evenemang och boende inom Nynäs. Länets största naturreservat finns inom Nynäs egendom i östra Sörmland. Utbudet kan du läsa mer om på våra verksamheters webbplatser. 

Framför en snötäckt ruin står tre gestalter klädda i fornnordiska kläder.

Enkät om ungdomar och kultur i Sörmland

Ung kultur-enkäten pågår 1-15 november 2021 och riktar sig till alla som bor i Sörmland och är 16-26 år.

Årets kulturstipendiater är utsedda!

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet utsåg den 21 oktober 2021 årets kulturstipendiater. Många ansökningar höll hög kvalitet och i år inkom totalt 66 ansökningar.

En poet i rutig skjorta läser en text i en mikrofon

Litteratur är nytt fast konstområde

Litteraturprojektet Sörmland berättar är nu avslutat. Från och med 1 januari 2021 är litteraturutveckling istället en permanent del av Biblioteksutveckling Sörmlands uppdrag.

En person filmar en annan person i utomhusmiljö

Hur påverkas kulturen av corona?

Här finns en sammanställning av hur det ser ut i Region Sörmlands verksamheter, hur våra samarbeten påverkas och var du som kulturaktör kan hitta mer information och stöd.

Grafisk bild med olika former och färger

Sörmländska kulturtillgångar

Sedan januari 2021 pågår ett arbete med att stärka den kulturella infrastrukturen i Sörmland genom projektet Sörmländska kulturtillgångar. Här kan du läsa mer om projektets syfte och upplägg.

Vad ska vi göra inom kultur 2019-2022?

I vår Kulturplan hittar du svaren!