Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola bidrar till att grundskolans elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker tillgången till kulturens alla uttryck. Tanken är att bidraget på lång sikt ska göra så att konst och kultur integreras i grundskolan.

I Sörmland har huvudmän i alla kommuner sökt bidraget någon gång sedan satsningen infördes 2008. Pandemiåren 2020 & 2021 är speciella då skolor istället för att söka nya bidrag fått ställa in, ändra eller skjuta upp redan finansierade och planerade projekt.
Skapande skola kan endast sökas av skolans huvudman. Oftast är det en kommun, men det kan även vara en fristående skola eller en region om regionen till exempel driver en specialskola. Bidraget utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget och med/delfinansiering av huvudman är därför en förutsättning.


Vad kan Region Sörmland hjälpa till med?

Skapande skola-projekt skapar arbetstillfällen för länets professionella kulturaktörer. Inom Region Sörmlands kulturverksamheter finns främjare av konst och kultur. De kan i viss mån bidra med stöd till huvudman i samband med ansökan och förmedling av kontaktuppgifter till många av länets professionella kulturaktörer.

Hemslöjd, konst, kulturmiljö (Sörmlands museum)
Litteratur och ordkonst (Biblioteksutveckling Sörmland)
Teater, dans, musik och film (Scenkonst Sörmland)


Vad kan kommunerna hjälpa till med?

Kommunerna lägger upp sitt Skapande skola arbete på olika sätt. Kontakta därför respektive kommuns kontaktperson direkt.

Kontaktuppgifter till kommunerna

Uppdaterat: 10 juni 2024
Z8VH