För dig som är författare

Här hittar du information om vad vi kan göra för dig som arbetar med ord och berättelser. Oavsett om du är i starten av din yrkesverksamhet eller etablerad sedan länge så vill vi gärna ha kontakt med dig!

Är du författare, översättare, dramatiker, poet, serietecknare, illustratör, skrivpedagog eller bokförläggare? Oavsett om du är i början av din yrkesverksamhet eller etablerad sedan länge vill vi gärna ha kontakt med dig.

Vad kan jag som yrkesverksam få hjälp med?

Du kan få hjälp och stöd med att:

  • komma i kontakt med andra författare
  • hitta någon som kan läsa ditt manus
  • komma i kontakt med biblioteken i regionen
  • formulera ett Skapande skola-erbjudande
  • hitta arenor och arrangemang (såsom litteraturfestivaler och utställartorg) där du kan möta en publik
  • bli mentor till en ung blivande författare

Var med i Sörmlandsbokhyllan

I Sörmlandsbokhyllan presenterar vi i korta filmer om författare och litteratur som har anknytning till Sörmland. Vi strävar efter att ha koll på den aktuella utgivningen för att kunna tipsa om böcker och författare.

Kontakta oss om du vill vara med i Sörmlandsbokhyllan!

Region Sörmlands kulturstipendium

Du som är verksam inom litteraturområdet och är bosatt i Sörmland kan söka Region Sörmlands olika kulturstipendium. Sista ansökningsdag brukar vara 1 juni varje år. Du söker olika slags stipendier beroende på om du är professionellt verksam, vill fortbilda dig, är ung/oetablerad eller student. Vi hjälper dig gärna med ansökan.

Innehållsansvarig: Ann Catrine Eriksson
Uppdaterat: 23 november 2022
QU6C