Kulturstipendier

Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra samhällsområden av stor vikt.
Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill vi ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Sökanden ska ha en tydlig anknytning till Södermanlands län och uppfylla kraven för det specifika stipendiet. För sökanden inom professionell konst och kultur gäller även att man de senaste två åren ska ha varit folkbokförd på en adress och varit verksam i länet.

Kulturarbetare eller andra personer som genom kulturella insatser bidragit, alternativt har potential att bidra, till utveckling och förnyelse av länets kulturliv kan söka.

Stipendium kan sökas inom kategorierna professionell konst och kultur, unga på väg, studiehjälp och fortbildning. Kulturstipendier kan bara sökas av enskilda personer, ej föreslås.

Reglemente på svenska och finska och mer information om hur du gör för att söka hittar du här: Ansök här!

Karta över Södermanlands län

Karta över Södermanlands län

Uppdaterat: 5 juni 2024
6V7F