Bidrag inom kultur, folkbildning och friluftlivsverksamhet

Region Sörmland har olika bidrag som enskilda firmor, organisationer och föreningar med verksamhet i Södermanlands län kan söka. Nedan står mer om vem som kan söka och hur du gör.

Ansökan görs i Region Sörmlands digitala ansökningsverktyg Apply. För att kunna ansöka om bidrag behövs ett konto i Apply. Klicka här för att skapa ett konto. Hör av er ifall ni behöver få en pappersansökan skickad till er så ordnar vi det. Tänk på att alltid läsa villkor och regelverk innan du söker. 

För att ha rätt till bidrag ska föreningen eller organisationen bland annat bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, eller vara av särskilt regionalt intresse. 

Ansökan vill vi ha senast 1 oktober, året innan det år som ansökan avser. De som har beviljats bidrag innevarande år behöver även fylla i en avstämningsrapport senast 15 september.

Bilagor

Ansökan kan inte genomföras utan att nedanstående obligatoriska bilagor bifogas.

  • Årsmötesprotokoll från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)
  • Gällande stadgar (lämnas första gången och därefter endast vid förändringar)
  • Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år
  • Godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut eller motsvarande från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)
  • Revisionsberättelse från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)
  • Förenklat bokslut - resultaträkning (gäller enskild firma)
  • Förenklat bokslut - balansräkning (gäller enskild firma)
  • Registrering firma (gäller nystartad enskild firma)

Våra bidrag, vem som kan söka dem och hur

Uppdaterat: 21 mars 2024
UEWK