Kulturstöd

För ett levande kulturliv i hela Sörmland

Som kulturaktör i Sörmland kan du ta del av det kulturstöd som regionen erbjuder. Detta kan vara ekonomiska stöd som stipendier och bidrag men också i form av insatser som exempelvis utbildningar och rådgivning kopplad till din kulturverksamhet.

Kultur och utbildnings kulturstöd finns till för kulturaktörer oavsett vilken organisationsform du valt för din kulturverksamhet och inom alla konstområden. Du behöver dock vara bosatt inom någon av Sörmlands nio kommuner.

Vi som arbetar med kulturstöd är kulturstrateg, kulturutvecklare och kultursamordnare och du hittar våra kontaktuppgifter här på sidan. Kontakta oss gärna!

Vi är en resurs för att samla och dela kunskap som kan vara av intresse för kulturen i Sörmland.

Uppdaterat: 9 april 2024
2DGE