Kulturstöd

Region Sörmland erbjuder kulturaktörer i Sörmland olika former av stöd som exempelvis stipendier och bidrag men också i form av insatser som exempelvis utbildningar och rådgivning kopplad till din kulturverksamhet. Nedan sammanfattar vi de olika formerna av kulturstöd som erbjuds.

Bidrag
Region Sörmland har olika bidrag som enskilda firmor, organisationer och föreningar med verksamhet i Södermanlands län kan söka. Läs mer om bidrag här: Bidrag inom kultur, folkbildning och friluftlivsverksamhet - Region Sörmland (regionsormland.se)

Stipendier
Kulturarbetare eller andra personer som genom kulturella insatser bidragit, alternativt har potential att bidra, till utveckling och förnyelse av länets kulturliv kan söka Region Sörmlands kulturstipendier. Läs mer om kulturstipendium här: Kulturstipendier - Region Sörmland (regionsormland.se)

Rådgivning och kunskapsdelning
Stöd i form av rådgivning och kunskapsdelning finns till för alla kulturaktörer inom alla konstområden oavsett vilken organisationsform du valt för din kulturverksamhet. Du behöver dock vara bosatt inom någon av Sörmlands nio kommuner. Du kan boka ett rådgivningstillfälle genom att mejla oss på kultur.utbildning@regionsormland.se om du till exempel har frågor om finansiering, vill komma i kontakt med andra kulturaktörer eller bolla en projektidé.
Rådgivning kan ske på svenska, arabiska, engelska och spanska.

Nyhetsbrev
Vi har även ett nyhetsbrev som riktar sig till dig som är kulturaktiv i Sörmland. Nyhetsbrevet "Kulturbyråkraten & kreatörerna" kommer ut en gång i månaden och där du bland annat kan läsa om aktuella utlysningar, kunskapssatsningar och projekt. Anmäl dig till nyhetsbrevet här: 
Prenumeration Kultur och utbildnings nyhetsbrev


Vi som arbetar med kulturstöd är:
• Ulla Allmér, kultursamordnare
• Elin Selig, kulturstrateg
• Marie Anstadius, kulturutvecklare
• Tamara Dwidar Valiente, kulturutvecklare

Kontakta oss gärna!

Uppdaterat: 5 juni 2024
WXJ6