Glada människor som hoppar.

Barn och unga inom kulturen

Alla barn och unga i åldern 0–18 år har rätt till ett rikt kulturliv med möjlighet till upplevelser och eget skapande. Sedan 1 januari 2020 är Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Barn och ungas rätt till kultur är inskriven i lagen.

Region Sörmlands uppdrag.

I Region Sörmlands uppdrag ingår att erbjuda länets invånare och besökare ett rikt kulturliv. Ett rikt och varierat kulturutbud inom skola, förskola och på fritiden med möjlighet till eget skapande ger barn och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga och kreativa individer. Vilket i en förlängning även gynnar demokrati, utveckling och innovation.

Vem ansvarar för barn och ungas rätt till kultur i Södermanlands län?

Regionen, kommunerna och staten ansvarar för olika delar. Ytterst är det politiska beslut på respektive nivå som ligger till grund för kulturuppdragen inom offentlig förvaltning. Genom samverkan och samarbeten kan mer kultur för barn och unga bli möjlig. Ett bra exempel på det är Sörmlandsmodellen. Region Sörmland har samverkat med länets kommuner i 40 år kring modellen som syftar till att säkra ett professionellt och varierat utbud till länets barn och unga, 5–15 år, med två scenkonstupplevelser per år. Det många fler exempel på där regionens kulturverksamheter samverkar och eller samarbetar med samma syfte.


Region Sörmlands kulturverksamhet för och med barn och unga:


Utöver Region Sörmlands kulturutbud har varje kommun ett eget utbud.

Mer information

Uppdaterat: 15 december 2023
XGBZ