Bild av Regin Wellander

Rapport Ungkulturenkät Sörmland 2021

Vilka kulturaktiviteter gör länets 16–26 åringar på fritiden och vilka saknar de?

Av de 365 som svarade på enkäten spelar 84 procent data/tv-spel, rollspel eller liknande, lika många tar del av streamad kultur och 81 procent går på konsert, teater, LAN, dansuppvisning, museum, utställning och bio någon gång per år. Skrivande (poesi, dagbok, blogg med mera) är den enskilda kulturaktivitet som ökat mest sedan 2014.

Över 300 förslag och önskemål har inkommit. Läs mer om dessa, om vad som kan skapa hinder för kulturellt deltagande och utövande och om förslag till fortsatt arbete utifrån enkätresultatet i rapporten.

Rapporten hittar du här! (PDF)

Har du frågor om dokumentet, kontakta Ulla Allmér
ulla.allmer@regionsormland.se

Uppdaterat: 15 december 2023
XPAW