En illustration som visar olika människor som läser, möts och skapar i en biblioteksmiljö. På bilden syns också en lego-anka, biostolar, böcker och digital teknik.

Biblioteksutveckling Sörmland

Hur kan vi samarbeta för att fler människor i Sörmland ska vilja och kunna läsa, skriva, skapa och berätta? Hur stärker vi människors medie- och informationskunnighet? Den här webbplatsen är under uppbyggnad. Berätta gärna för oss om du saknar information.

Alla barn, unga och vuxna i Sörmland ska ha likvärdig tillgång till information, teknik och berättelser. Läsning och bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Biblioteken är en stark och kreativ kraft för demokrati, flerspråkighet och människors delaktighet i samhället.

Biblioteksutveckling Sörmland vill vidga vyer, väcka engagemang och bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället. Vi strävar mot att alla människor ska ges möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter och aktivt kunna bidra till ett hållbart samhälle.

Vad är på gång just nu?

 

Covid 19 - så påverkas verksamheten

Biblioteksutveckling Sörmland följer Region Sörmlands hållning som för närvarande är att vara restriktiva med möten, resor och konferenser.

Vi kommer därför i möjligaste mån att använda digitala lösningar. Alla planerade fysiska träffar som Biblioteksutveckling Sörmland arrangerar är antingen framflyttade, eller håller på att bli omvandlade till digitala varianter.

Vi kommer att meddela vad som gäller för olika träffar och arrangemang som vi anordnar. Hör av dig om du har frågor! Kontakta Skyddad adress

 

Bild på den nya biblioteksplanen som gäller 2019-2022

 

 

 

 

 

 

 

Region Sörmlands biblioteksplan

I Region Sörmlands biblioteksplan kan du läsa om biblioteksfunktionerna som finns inom områdena kultur- och utbildning samt hälso- och sjukvården. Källkritik är ett av fem utvecklingsområden som alla regionens biblioteksfunktioner vill samarbeta kring. Planen gäller till och med 2022.

Sörmländska berättare i Sveriges Radio P4 Sörmland

Under hösten kan du fortsätta lyssna till sörmländska berättare i radio P4. Möt romanförfattare, poeter, lokala deckardrottningar, serietecknare och barnboksförfattare i Sveriges Radio P4 Sörmland. Lyssna när sörmländska berättar delar sin historia. Programmet sänds kl. 11.00. Du kan också lyssna i efterskott. De flesta sändningarna hittar du på Sörmland berättar-bloggen!

Barns rättigheter på bibliotek

Barnkonventionen är lag från och med 1 januari 2020. Skriften Löpa linan ut - chefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller en strategisk modell i åtta steg som hjälper dig som är chef för ett folkbibliotek genom processen.  Skriften har tagits fram i samarbete med tre andra län samt chefer för folkbibliotek.

Digitalt först-ambassadörer

Just nu pågår Digitalt först med användaren i fokus som är ett treårigt digitalt kompetenslyft för biblioteksarbetare. Digitalt först är ett treårigt nationellt projekt med syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom biblioteken. De regionala biblioteksverksamheterna i landet är noder för kompetenshöjningen och bidrar med metoder för att identifiera behov såväl som med samordning av fortbildningsinsatser för biblioteksmedarbetare. I Sörmland pågår bland annat digitalt först-ambassadörsträffar och ett bibliotekschefsspår. 

Innehållsansvarig: Hanna Rasmussen
Uppdaterat: 27 mars 2020
EFN7