En illustration som visar olika människor som läser, möts och skapar i en biblioteksmiljö. På bilden syns också en lego-anka, biostolar, böcker och digital teknik.

Biblioteksutveckling Sörmland

Hur kan vi samarbeta för att fler människor i Sörmland ska vilja och kunna läsa, skriva, skapa och berätta? Hur stärker vi människors medie- och informationskunnighet? Den här webbplatsen är under uppbyggnad. Berätta gärna för oss om du saknar information.

Alla barn, unga och vuxna i Sörmland ska ha likvärdig tillgång till information, teknik och berättelser. Läsning och bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Biblioteken är en stark och kreativ kraft för demokrati, flerspråkighet och människors delaktighet i samhället.

Biblioteksutveckling Sörmland vill vidga vyer, väcka engagemang och bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället. Vi strävar mot att alla människor ska ges möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter och aktivt kunna bidra till ett hållbart samhälle.

Vad är på gång just nu?

 

Bild på den nya biblioteksplanen som gäller 2019-2022

 

 

 

 

 

 

 

Ny biblioteksplan för Regionen

Nu kan du läsa den nya planen för arbetet i Region Sörmlands biblioteksfunktioner. Verksamheter som arbetar med biblioteksfrågor på olika sätt finns inom områdena kultur- och utbildning samt hälso- och sjukvården. Källkritik är ett av fem utvecklingsområden som alla regionens biblioteksfunktioner vill samarbeta kring.
Planen gäller till och med 2022. Här kan du läsa den i sin helhet!

 

 

Hanna Rasmussen är ny chef på Biblioteksutveckling Sörmland

Hanna Rasmussen är ny chef på Biblioteksutveckling Sörmland

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny verksamhetschef

Den 2 maj började Hanna Rasmussen som ny chef för Biblioteksutveckling Sörmland. Vi välkomnar Hanna som närmast kommer från posten som bibliotekschef i Katrineholms kommun. Förutom kunskaper inom ledarskap och pedagogik har hon även tidigare arbetat inom teatern, både som producent, projektledare och skådespelare. Hanna har stor erfarenhet av utvecklingsarbete och har god förtrogenhet med Sörmlands biblioteksverksamhet.

Hanna ser fram emot att få använda sina erfarenheter och arbeta med strategiska biblioteksfrågor i ett nytt sammanhang.

- Det som jag ser mest fram emot är att strategiskt få ta mig an alla processer som kommer framöver, och möta alla engagerade biblioteksmedarbetare såklart. Jag ser stora utmaningar och stora möjligheter. Vad är ett bibliotek och vad kan det vara? Det ska bli mycket intressant att i samverkan med andra utforska hur Biblioteksutveckling Sörmland ska stötta och verka på bästa sätt i dessa tider av snabb förändring. Det finns gott om kunniga, generösa och innovativa personer i bibliotekssörmland som jag ser fram emot att lyssna på, säger Hanna Rasmussen.

 

Författarskola för unga i sommar

Ung och skrivande? I augusti arrangerar vi en sommarförfattarskola på vackra Nynäs Slott, personer mellan 13 - 20 bosatta i Sörmland kan ansöka om en vecka med tre av länets mest erfarna författare/skrivlärare. Sök före 30/5! Läs mer på bloggen!

Sörmländska berättare i Sveriges Radio P4 Sörmland

Under våren kan du lyssna till sörmländska berättare i radio P4. Möt romanförfattare, poeter, lokala deckardrottningar, serietecknare och barnboksförfattare, alla med sin egen historia. Gemensamt för dem är att de bor och verkar i Sörmland. I vår har vi träffat Robert Åsbacka, Christer Hermansson, Eva Stilling, Arto Hämmaläinen, Erik Bergqvist, Cecilia Rojek, Karin Flygare, Håkan Boström och Anna Enbom. Så slå på radion på onsdagar udda veckor kl. 11.00 fram till och med v 25. Du kan också lyssna i efterskott. De flesta sändningarna hittar du här!

Barns rättigheter på bibliotek

Nu finns Löpa linan ut - chefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter! Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020, och skriften innehåller en strategisk modell i åtta steg som hjälper dig som är chef för ett folkbibliotek igenom hela implementeringsprocessen.  Skriften har tagits fram i samarbete med tre andra län.

Digitalt först-ambassadörer

Just nu pågår Digitalt först med användaren i fokus som är ett treårigt digitalt kompetenslyft för biblioteksarbetare. Digitalt först är ett treårigt nationellt projekt med syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom biblioteken. De regionala biblioteksverksamheterna i landet är noder för kompetenshöjningen och bidrar med metoder för att identifiera behov såväl som med samordning av fortbildningsinsatser för biblioteksmedarbetare. I Sörmland planeras bland annat digitalt först-ambassadörsträffar och ett bibliotekschefsspår. 

Innehållsansvarig: Ann Catrine Eriksson
Uppdaterat: 17 juni 2019
JPK3