En illustration som visar olika människor som läser, möts och skapar i en biblioteksmiljö. På bilden syns också en lego-anka, biostolar, böcker och digital teknik.

Biblioteksutveckling Sörmland

Hur kan vi samarbeta för att fler människor i Sörmland ska vilja och kunna läsa, skriva, skapa och berätta? Hur stärker vi människors medie- och informationskunnighet? Den här webbplatsen är under uppbyggnad. Berätta gärna för oss om du saknar information.

Alla barn, unga och vuxna i Sörmland ska ha likvärdig tillgång till information, teknik och berättelser. Läsning och bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Biblioteken är en stark och kreativ kraft för demokrati, flerspråkighet och människors delaktighet i samhället.

Biblioteksutveckling Sörmland vill vidga vyer, väcka engagemang och bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället. Vi strävar mot att alla människor ska ges möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter och aktivt kunna bidra till ett hållbart samhälle.

Vad är på gång just nu?

Fortbildningsdag 11 april: Tillsammans skapar vi biblioteket!

Delta på fortbildningsdagen Tillsammans skapar vi biblioteket torsdag 11 april i Eskilstuna. Dagen innehåller programpunkter om att mötas, om skapande och om digital inkludering! FolkLab håller workshopen Hjälp! Min robot följer inte bibliotekslagen.

Anmäl dig och dina kollegor senast 28 mars!

Barns rättigheter på bibliotek

Nu finns Löpa linan ut - chefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter! Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020, och skriften innehåller en strategisk modell i åtta steg som hjälper dig som är chef för ett folkbibliotek igenom hela implementeringsprocessen.  Skriften har tagits fram i samarbete med tre andra län.

Mikrofon på stativ i studio

Sörmländska berättare i Sveriges Radio P4 Sörmland

Under våren kan du lyssna till sörmländska berättare i Sveriges Radio P4 Sörmland. Möt romanförfattare, poeter, deckardrottningar, serietecknare och barnboksförfattare som bor och verkar i Sörmland. 

Du kan lyssna på ett nytt avsnitt på onsdagar udda veckor kl. 11.00.

Digitalt först-ambassadörer

Just nu pågår Digitalt först med användaren i fokus som är ett treårigt digitalt kompetenslyft för biblioteksarbetare. Digitalt först är ett treårigt nationellt projekt med syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom biblioteken. De regionala biblioteksverksamheterna i landet är noder för kompetenshöjningen och bidrar med metoder för att identifiera behov såväl som med samordning av fortbildningsinsatser för biblioteksmedarbetare. I Sörmland planeras bland annat digitalt först-ambassadörsträffar och ett bibliotekschefsspår. 

Alfapet där det står läslust

 Läsning inom LSS- och äldreomsorg

Nätverksträffar för kultur och läsfrämjande inom LSS- och äldreomsorg är 10 april i Flen.

 

.

Innehållsansvarig: Charlotte Åstrand
Uppdaterat: 25 februari 2019
X81P