Tillväxt och utveckling

Hur kan vi fortsätta att utveckla Sörmland? Vad har vi för möjligheter och utmaningar när det gäller den regionala utvecklingen i länet? Vi arbetar med dessa frågor inom en rad olika områden som du kan läsa om här.

Olika områden som boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra och oss som bor här i Sörmland. För det framtida utvecklingsarbetet har vi prioriterat två områden som måste fungera för att Sörmland ska utvecklas i rätt riktning; en växande arbetsmarknad och en fungerande bostadsmarknad. I Sörmlandsstrategin kan du läsa mer om hur vi vill jobba för att utveckla Sörmland i framtiden .

Viktig information angående sjukresor

Region Sörmland bryter avtalet med AB Trendtaxi med omedelbar verkan. Anledningen är de avtalsbrott som de har gjort sig skyldig till och att de kört med indraget trafiktillstånd. Läs mer här!

svenska sedlar

Utlysning Attraktiva miljöer

Nu pågår en utlysning av utvecklingsmedel för att utveckla attraktiva miljöer i Sörmland för invånare, företagare och besökare. Sista ansökningsdag är 7 maj.

Bli redo för jobb!

Besök redoforjobb.se! Kunskaperna du behöver - för jobbet du vill ha!

Analys och statistik

Här samlas analyser av
Covid-19 effekter på samhället.

Coronaviruset - för dig som företagare

Här finns samlad information för dig som företagare!

Vi för Sörmland framåt!

I Sörmlandsstrategin har vi satt upp mål för hur Sörmland ska arbeta för att skapa en hållbar regional tillväxt i framtiden.

Hur pendlar du?

Eller hur skulle du vilja pendla? Vi sköter kollektivtrafiken i regionen och arbetar ständigt med att utveckla den.