Tillväxt och utveckling

Regional utveckling handlar om hur vi kan stärka Sörmland som region. Målet är att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

> Besök utvecklasormland.se - vår nya webbplats med regional utveckling i fokus.

Boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra och oss som bor här i Sörmland. För att Sörmland ska utvecklas i rätt riktning så ligger fokus på två  prioriterade områden: en växande arbetsmarknad och en fungerande bostadsmarknad. I Sörmlandsstrategin kan du läsa mer om hur vi vill jobba för att utveckla Sörmland i framtiden.

Länktexten utvecklasormland.se samt grafiska element.

Regional utveckling i fokus på ny webb

Besök vår nya webbplats, utvecklasormland.se. På webben finns information om den regionala utvecklingsstrategin, olika prioriterade satsningar, evenemang och aktuella strategier och rapporter.

Två händer i ett handslag, en överenskommelse om ny strategi

Sörmlands näringslivsstrategi 2022-2030

Just nu är Sörmlands näringslivsstrategi ute på remiss hos bland annat länets kommuner, regioner och samarbetsorganisationer i Mälardalen.

Sörmlandsmodell för regional utveckling

Förslag till nya prioriteringar!

Just nu är ett förslag till nya prioriteringar för Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala utvecklingsstrategi ute på remiss i länets kommuner och Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Företagsstöd

Med anledning av invasionen av Ukraina har vi samlat länkar som kan vara till stöd för dig som företagare i Sörmland.

Science center Sörmland

Science center Sörmland

Sveriges första ”digifysiska upplevelsepark” inom bland annat teknik och naturvetenskap, för främst barn och unga. Läs mer om projektet och samarbetspartners här.