Tillväxt och utveckling

Regional utveckling handlar om hur vi kan stärka Sörmland som region. Målet är att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra och oss som bor här i Sörmland. För att Sörmland ska utvecklas i rätt riktning så ligger fokus på två  prioriterade områden: en växande arbetsmarknad och en fungerande bostadsmarknad. I Sörmlandsstrategin kan du läsa mer om hur vi vill jobba för att utveckla Sörmland i framtiden.

Strategin för Sörmland

Sörmlandsstrategin visar vägen för hur vi i Sörmland ska arbeta för skapa hållbar regional utveckling.

Science center Sörmland

Science center Sörmland

Sveriges första ”digifysiska upplevelsepark” inom bland annat teknik och naturvetenskap, för främst barn och unga. Läs mer om projektet och samarbetspartners här.