Tillväxt och utveckling

Regional utveckling handlar om hur vi kan stärka Sörmland som region. Målet är att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Region Sörmland har som uppdrag att samordna den regionala hållbara utvecklingen i länet. Regional hållbar utveckling handlar om hur vi stärker Sörmland som region genom att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Allt från boende, hälsa, arbete och utbildning till förutsättningar för näringslivet påverkar varandra och oss som bor i Sörmland. För att Sörmland ska utvecklas i rätt riktning så fokuserar Region Sörmland på fem prioriterade inriktningar.

Mer om de fem prioriterade inriktningarna, strukturbilden som visar det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet och vägar till hållbar utveckling finns på Utvecklasormland.se

På webbplatsen för Sörmlands regionala utveckling finns information om finansiering och stöd för företag, utlysningar och EU:s strukturfonder, transport och infrastruktur, länstransportplan, strategier, statistik, projekt och planerar samt aktiviteter och evenemang som regionen arbetar med, och mycket mer. 


Besök utvecklasormland.se - en ny webbplats med regional utveckling i fokus.

Höstig gångstig med folk som promenerar

Regional utveckling i fokus på ny webb

Besök vår nya webbplats, utvecklasormland.se. På webben finns information om den regionala utvecklingsstrategin, olika prioriterade satsningar, evenemang och aktuella strategier och rapporter.

Ukrainas flagga i blått och gult

Företagsstöd

Med anledning av invasionen av Ukraina har vi samlat länkar som kan vara till stöd för dig som företagare i Sörmland.