Tillväxt och utveckling

Hur kan vi fortsätta att utveckla Sörmland? Vad har vi för möjligheter och utmaningar när det gäller den regionala utvecklingen i länet? Vi arbetar med dessa frågor inom en rad olika områden som du kan läsa om här.

Olika områden som boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra och oss som bor här i Sörmland. För det framtida utvecklingsarbetet har vi prioriterat två områden som måste fungera för att Sörmland ska utvecklas i rätt riktning; en växande arbetsmarknad och en fungerande bostadsmarknad. I Sörmlandsstrategin kan du läsa mer om hur vi vill jobba för att utveckla Sörmland i framtiden .

frostiga röda blad

Vilka fick bidrag?

Nu är det klart vilka som fick organisationsbidrag och kulturbidrag! Här hittar du hela listan.

Bild på ett tåg

Nya Mälartågen i trafik

Nu är Mälartågen igång, ett viktigt steg i den fortsatta satsningen på framtidens regionaltågstrafik i Mälardalen!

Nya tidtabeller i kollektivtrafiken

Den 15 december börjar nya tidtabeller gälla. En prioritering i arbetet med de nya tidtabellerna har varit att justera anpassningarna mellan tåg och busstrafiken.

Vi för Sörmland framåt!

I Sörmlandsstrategin har vi satt upp mål för hur Sörmland ska arbeta för att skapa en hållbar regional tillväxt i framtiden.

Hur pendlar du?

Eller hur skulle du vilja pendla? Vi sköter kollektivtrafiken i regionen och arbetar ständigt med att utveckla den.