Tillväxt och utveckling

Hur kan vi fortsätta att utveckla Sörmland? Vad har vi för möjligheter och utmaningar när det gäller den regionala utvecklingen i länet? Vi arbetar med dessa frågor inom en rad olika områden som du kan läsa om här.

Olika områden som boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra och oss som bor här i Sörmland. För det framtida utvecklingsarbetet har vi prioriterat två områden som måste fungera för att Sörmland ska utvecklas i rätt riktning; en växande arbetsmarknad och en fungerande bostadsmarknad. I Sörmlandsstrategin kan du läsa mer om hur vi vill jobba för att utveckla Sörmland i framtiden .

Bild på ett pappersflygplan

Sörmländska företag förbereder Brexit

Var förberedd på det värsta och hoppas på det bästa. Det är Östsvenska Handelskammarens råd till alla företag inför att Storbritannien lämnar EU. Näringslivsutveckling är temat i senaste nyhetsbrevet.

Vikten av att tanka svenskt

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka! Det skapar många positiva effekter för bland annat den regionala utvecklingen. Det visar en nyligen genomförd studie.

Hur pendlar du?

Eller hur skulle du vilja pendla? Vi sköter kollektivtrafiken i regionen och arbetar ständigt med att utveckla den.

Vi för Sörmland framåt!

I Sörmlandsstrategin har vi satt upp mål för hur Sörmland ska arbeta för att skapa en hållbar regional tillväxt i framtiden.

Bild som föreställer kontanter

Vill du utveckla ditt företag?

Ansök om affärsutvecklingscheckar. Du kan söka stöd inom digitalisering eller internationalisering.

Evenemang

Fler händelser