Tillväxt och utveckling

Hur kan vi fortsätta att utveckla Sörmland? Vad har vi för möjligheter och utmaningar när det gäller den regionala utvecklingen i länet? Vi arbetar med dessa frågor inom en rad olika områden som du kan läsa om här.

Olika områden som boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra och oss som bor här i Sörmland. För det framtida utvecklingsarbetet har vi prioriterat två områden som måste fungera för att Sörmland ska utvecklas i rätt riktning; en växande arbetsmarknad och en fungerande bostadsmarknad. I Sörmlandsstrategin kan du läsa mer om hur vi vill jobba för att utveckla Sörmland i framtiden .

Nodstädernas roller i ny rapport

Det finns ett stort behov av fördjupat samarbete mellan Sörmland och övriga regioner och kommuner i Mälarregionen för en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad.

Analys och statistik

Här samlas analyser av
Covid-19 effekter på samhället.

Coronaviruset - för dig som företagare

Här finns samlad information för dig som företagare!

Utbildningsakuten

Har du blivit permitterad? Gör något värdefullt med tiden och stärk dina kompetenser med en online-utbildning.

Vi för Sörmland framåt!

I Sörmlandsstrategin har vi satt upp mål för hur Sörmland ska arbeta för att skapa en hållbar regional tillväxt i framtiden.

Hur pendlar du?

Eller hur skulle du vilja pendla? Vi sköter kollektivtrafiken i regionen och arbetar ständigt med att utveckla den.