kvinna håller upp en prideflagga

Vi utvecklar Sörmlands folkbibliotek

Arbetar du på folkbibliotek eller vill du samarbeta med ett folkbibliotek i Sörmland? Vi på Biblioteksutveckling har som uppdrag att främja folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet i hela regionen.

Arbetar du på folkbibliotek i någon av Sörmlands nio kommuner? Då finns en digital samarbetsyta på Teams. Om du inte blivit inbjuden kontakta oss!

Vi är den regionala biblioteksverksamheten

Vi arbetar med fortbildning, delat lärande och omvärldsanalyser som bidrar till folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet. 

Lokalt, regionalt och nationellt

Vi vill till exempel inspirera biblioteken att arbeta med Agenda 2030, men också visa hur biblioteken bidrar till att vi kan nå de globala målen. Vi vill möjliggöra samverkan när det gäller läsning, små barns språkutveckling och digital delaktighet i Sörmland.

Några av våra aktuella projekt 2024:

Tillgängliga bibliotek för alla

Vi arbetar tillsammans med folkbiblioteken för allas rätt till tillgängliga bibliotek. Tillgänglighet är en förutsättning för att alla, oavsett ålder, funktionsförmåga, språkkunskap, hudfärg, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religiös åskådning eller trosuppfattning, ska ha möjlighet att delta i bibliotekets verksamhet på ett jämlikt sätt.

Gemensam strategi för jämlik tillgång i Sörmland

Folkbiblioteken i Sörmlands nio kommuner har en gemensam strategi för mediesamverkan 2020-2023. Utifrån den gör vi tillsammans mediestrategiskt arbete för jämlik tillgång till berättelser, information och teknik. Vi fokuserar särskilt på läsande och lärande genom det digitala biblioteket, men också på bibliotekens samarbete i Libris. 

Våra prioriterade områden just nu

Använd Digiteket!

Arbetar du på bibliotek? Digiteket är både en kunskapsbank och en guide i den digitala världen. Vi på Biblioteksutveckling har bland annat bidragit med kursen Queering Wikipedia!

Övriga bibliotek inom Region Sörmland

Inom Region Sörmland finns även sjukhusbibliotek, bibliotek på Eskilstuna och Åsa folkhögskola, skolbibliotek på Ökna naturbruksgymnasium och forskningsbibliotek på Sörmlands museum. Genom folkbildning, fortbildning och utbildning bidrar biblioteken till att nå Region Sörmlands vision.

Uppdaterat: 27 mars 2024
ZGGP