Händer som skapar med sugrörsliknande rör

Regional biblioteksverksamhet

Vi arbetar med fortbildning, delat lärande och omvärldsanalyser som bidrar till folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet.

Vi arbetar tillsammans med folkbiblioteken för allas rätt till tillgängliga bibliotek. Tillgänglighet är en förutsättning för att alla, oavsett ålder, funktionsförmåga, språkkunskap, hudfärg, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religiös åskådning eller trosuppfattning, ska ha möjlighet att delta i bibliotekets verksamhet på ett jämlikt sätt.

Vi strävar mot att inspirera biblioteken att arbeta med Agenda 2030 och visa hur biblioteken bidrar till att vi kan nå de globala målen. Vi vill möjliggöra samverkan när det gäller läsning, små barns språkutveckling och digital delaktighet i Sörmland. 

Gemensam strategi för jämlik tillgång i Sörmland

Vi har tillsammans med folkbiblioteken i Sörmlands nio kommuner en gemensam strategi för mediesamverkan 2020-2023. Utifrån den gör vi tillsammans mediestrategiskt arbete för jämlik tillgång till berättelser, information och teknik. Vi fokuserar särskilt på läsande och lärande genom det digitala biblioteket, men också på bibliotekens samarbete i Libris.

Våra prioriterade områden just nu

Använd Digiteket!

Arbetar du på bibliotek? Digiteket är både en kunskapsbank och en guide i den digitala världen.

Övriga bibliotek inom Region Sörmland

Inom Region Sörmland finns även sjukhusbibliotek, bibliotek på Eskilstuna och Åsa folkhögskola, skolbibliotek på Ökna naturbruksgymnasium och forskningsbibliotek på Sörmlands museum. Genom folkbildning, fortbildning och utbildning bidrar biblioteken till att nå Region Sörmlands vision.

Uppdaterat: 29 april 2021
QX27