Händer som skapar med sugrörsliknande rör

Regional biblioteksverksamhet

Vi arbetar med fortbildning, delat lärande och omvärldsanalyser som bidrar till folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet.

Våra prioriterade områden just nu

Visste du detta om oss?

Vi har en handlingsplan för tillgänglighet för att säkerställa att verksamheten bidrar till att människor kan utöva sina mänskliga rättigheter och vara delaktiga i samhället. Vi deltar också i regionens Pride-evenemang.

Övriga bibliotek inom Region Sörmland

Inom Region Sörmland finns även sjukhusbibliotek, bibliotek på Eskilstuna och Åsa folkhögskola, skolbibliotek på Ökna naturbruksgymnasium och forskningsbibliotek på Sörmlands museum. Genom folkbildning, fortbildning och utbildning bidrar biblioteken till att nå Region Sörmlands vision.

Innehållsansvarig: Victoria Lagerkvist
Uppdaterat: 2 november 2020
NVVC