Fyra människor i olika åldrar och livssituationer pusslar tillsammans.

Regional biblioteksutveckling

Vi bidrar till folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet genom att inspirera till samverkan, främja kompetensutveckling och utveckla metoder för delat lärande.

Våra prioriterade områden just nu

Övriga bibliotek inom Region Sörmland

Inom Region Sörmland finns även sjukhusbibliotek, bibliotek på Eskilstuna och Åsa folkhögskola, skolbibliotek på Ökna naturbruksgymnasium och forskningsbibliotek på Sörmlands museum. Genom folkbildning, fortbildning och utbildning bidrar biblioteken till att nå Region Sörmlands vision.

Uppdaterat: 3 oktober 2019
U8MU