Barnkonventionen

Kom igång med barnkonventionen på din arbetsplats! Barnkonventionen är lag sedan 1 januari 2020. Här får du kunskap och stöd.

Vad innebär det att barnkonventionen är lag?

Barnkonventionens 54 artiklar skrivs in i den svenska lagstiftningen. Domstolar och andra rättstillämpare kommer i högre grad ta hänsyn till barnets rättigheter.  Biblioteken behöver, precis som all annan offentlig verksamhet, rusta sig för att barnrättssäkra sin verksamhet. Detta innebär till exempel att alla beslut som tas inom bibliotekets verksamhet, ska tas med hänsyn till barnets/barnens bästa (artikel 3 i barnkonventionen).

Vad behöver jag göra?

Barnkonventionen berör alla delar av bibliotekets verksamhet, inte bara barnbiblioteksverksamheten. Det är chefen som är ytterst ansvarig för att barnkonventionen genomförs på biblioteket. All personal behöver ha kännedom om innehållet i barnkonventionen.

Var kan jag få stöd?

Löpa linan ut är en skrift som riktar sig till dig som är chef för ett folkbibliotek. Den är ett stöd för dig i arbetet med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten. Den innehåller en strategisk modell i åtta steg som hjälper dig igenom hela implementeringsprocessen. Skriften har tagits fram av de regionala biblioteksverksamheterna i Sörmland, Gävleborg, Örebro och Östergötland i samarbete med folkbibliotekschefer från respektive län. I Sörmland var Eskilstuna stadsbibliotek involverade i processen.

Hitta material & metoder här!

I länksamlingen nedan hittar du användbar information. För dig som är chef finns skriften Löpa linan ut - som är en strategisk modell för implementering av barnkonventionen att ladda ner. Skriften innehåller en modell i åtta steg som hjälper dig att genomföra barnkonventionen.

Uppdaterat: 5 mars 2020
YSSN