Barnrättskonventionen

Vi stöttar arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna för barn och unga. Under 2020-2022 samordnar vi en process där samtliga chefer för folkbiblioteken i länet implementerar FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten.

Vad innebär det att barnrättskonventionen är lag?

Sedan 1 januari 2020 är Barnrättskonventionen lag i Sverige. Barnrättskonventionens 54 artiklar skrivs in i den svenska lagstiftningen. Domstolar och andra rättstillämpare kommer i högre grad ta hänsyn till barnets rättigheter. Biblioteken behöver, precis som all annan offentlig verksamhet, barnrättssäkra sin verksamhet. 

Vad behöver jag göra?

Barnrättskonventionen berör alla delar av bibliotekets verksamhet, inte bara barnbiblioteksverksamheten. Det är du som är chef som är ytterst ansvarig för att barnrättskonventionen genomförs på biblioteket och att all personal har kunskap.

Bedömningar av vad som är barnets bästa ska ni göra när beslut som rör barn som individer och grupp ska tas. Det spelar ingen roll om beslutet tas i ett direkt möte med barn i en informationsdisk eller indirekt i till exempel budget- och verksamhetsplanering.

I vissa kommuner finns personer som har ett särskilt barnrättsansvar och uppdrag att stötta. Hör dig för i din kommun. Barnombudsmannen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har obra processtödsmaterial. Du kan också ta stöd av Löpa linan ut som är ett biblioteksspecifikt stödmaterial.

Vad är Löpa linan ut?

Löpa linan ut är en strategisk modell i åtta steg som hjälper dig som är bibliotekschef genom hela implementeringsprocessen. Du kan läsa och ladda ner skriften gratis.

Skriften har tagits fram av de regionala biblioteksverksamheterna i Sörmland, Gävleborg, Örebro och Östergötland i samarbete med folkbibliotekschefer från respektive län. I Sörmland var Eskilstuna stadsbiblioteks chefer involverade i processen. Skriften Löpa linan ut har med stöd av Kungliga biblioteket tryckts som bok och har spridits till bibliotekschefer i alla kommuner i landet.

Läs skriften Löpa linan ut


Du kan läsa skriften Löpa linan ut digitalt. Den finns också översatt till engelska.

Barnrättspris för bibliotek

Känner du till en person eller verksamhet som gjort något extraordinärt för att förverkliga barns rättigheter i ett bibliotekssammanhang? Nominera dem till Svensk biblioteksförenings pris Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Priset delades ut första gången 2020.

Uppdaterat: 4 augusti 2023
XMR7