Region Sörmlands biblioteksplan

Region Sörmland driver olika typer av bibliotek inom verksamhetsområdena Kultur och utbildning respektive Hälso- och sjukvård. Tillsammans möter biblioteken människor i många olika roller och situationer.

Region Sörmland driver biblioteksverksamhet i följande former:

  • sjukhusbibliotek
  • regional biblioteksverksamhet
  • bibliotek vid två skolor och två folkhögskolor
  • specialbibliotek inom museiområdet

Vi utvecklar Sörmland - genom våra bibliotek

I den regionala biblioteksplanen pekar vi ut strategiska förflyttningar som utvecklar biblioteksverksamheten i Sörmland oavsett om biblioteket befinner sig inom verksamhetsområde Kultur och utbildning eller Hälso- och sjukvård. Tillsammans gör biblioteken skillnad för att nå Region Sörmlands vision: "Den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region".

Se filmen om regionens bibliotek

Titta på filmen (YouTube) som visar några biblioteksverksamheter från insidan:

Filmen är gjord i samband med ny regional biblioteksplan för 2024-2027.

Läs regionens biblioteksplan

Här kan du få en snabb översikt av biblioteksplanen. Om du behöver en tillgänglig version av planen så hittar du en tillgänglig pdf längre ner på sidan. Där hittar du också en version för utskrift.

Biblioteksplanen som nedladdningsbar pdf för utskrift

Biblioteksplanen som tillgänglig pdf för nedladdning

Uppdaterat: 11 april 2024
F3A7