Region Sörmlands biblioteksplan 2024-2027

Region Sörmland driver olika typer av bibliotek inom verksamhetsområdena Kultur och utbildning respektive Hälso- och sjukvård. Tillsammans möter biblioteken människor i många olika roller och situationer.

Region Sörmland driver biblioteksverksamhet i följande former:

  • sjukhusbibliotek
  • regional biblioteksverksamhet
  • bibliotek vid två skolor och två folkhögskolor
  • specialbibliotek inom museiområdet

Vi utvecklar Sörmland - genom våra bibliotek

I biblioteksplanen pekar Region Sörmland ut strategiska förflyttningar som utvecklar biblioteksverksamheten i Sörmland oavsett om biblioteket befinner sig inom verksamhetsområde kultur och utbildning eller hälso- och sjukvård. Tillsammans gör biblioteken skillnad för att nå Region Sörmlands vision: "Den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region".

Se filmen om regionens bibliotek

Titta på filmen som visar några biblioteksverksamheter från insidan: Sörmlands museums specialbibliotek, Sjukhusbiblioteken, Biblioteksutveckling Sörmland, Eskilstuna Folkhögskola och Ökna Naturbruksgymnasium.

Filmen är gjord i samband med att biblioteksplanen för 2024-2027 blev färdig.

Du kan titta på filmen här (länk till YouTube)

Läs en sammanfattning av Regionens biblioteksplan 2024-2027

Biblioteksplanen som nedladdningsbar pdf för utskrift

Biblioteksplanen som tillgänglig pdf för nedladdning

Uppdaterat: 13 februari 2024
4Q3E