Vi vill göra läsning tillgängligt för många

Alla människor har rätt till läsning. Vi vill därför att fler ska vilja och kunna läsa på sina villkor. Vi arbetar läsfrämjande riktat till och tillsammans med olika målgrupper och samarbetsparter.

Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att ta del av information, litteratur och berättelser utifrån sina förutsättningar. Läsning behöver finns tillgänglig i olika format och i olika sammanhang. Både att läsa själv och att bli läst för kan vara till stor glädje och nytta i många olika livssituationer.

Vi stöttar folkbiblioteken, men även andra aktörer i att utveckla och testa metoder för att stärka läsande och berättande.

Högläsning passar många

Högläsning är viktigt. Det lilla barnet kan få god hjälp i sin språkutveckling genom att bli läst för. Inom vård och omsorg kan högläsning användas för att ge information och öka människors livskvalitet. Tillsammans med bibliotek och andra samarbetsparter försöker vi stödja förmedlare inom olika verksamheter att arbeta med högläsning.

Kontakta oss gärna!

Våra prioriterade områden just nu

Vad är läsfrämjande?

Läsfrämjande handlar om att öppna vägar till litteraturen, skapa lust för läsande, ta bort hinder och ge fler möjlighet att skapa en läsaridentitet.

Uppdaterat: 4 augusti 2023
X8VG