Skapa lust för läsning för alla

Läsfrämjande handlar om att öppna vägar till litteraturen, skapa lust för läsande, ta bort hinder och ge fler möjlighet att skapa en läsaridentitet. Vi driver läsfrämjande verksamhet riktad till och tillsammans med olika målgrupper i samhället.

Alla har rätt till att ha tillgång till litteratur, samhällsinformation och berättelser i en form anpassad till var och ens särskilda förutsättningar. Både att läsa själv och att bli läst för kan vara till stor glädje och nytta i många olika livssituationer. Det lilla barnet kan få god hjälp i sin språkutveckling. Inom vård och omsorg används högläsning för att ge information och öka livskvalitet.

Vi stöttar folkbiblioteken i att utveckla och testa metoder för att stärka läsande, berättande och skrivande.

Våra prioriterade områden just nu

Innehållsansvarig: Victoria Lagerkvist
Uppdaterat: 18 mars 2021
15AH